Picar portes

Però jo et vull tal com ets,
perquè amb tu vaig passar
la meva infantesa, tot jugant:
a cuit i amagar, al cavall fort,
a picar portes, i tants altres jocs.

Fragmento de Recordant el carrer L'Alou de Josep Lòpez