Oro

Símbolo Au. Número atómico 79. Valencia 1,3. Estado de oxidación +1. Electronegatividad 2,4. Radio covalente (Å)1,50. Radio iónico (Å)1,37. Radio atómico (Å)1,44. Configuración electrónica [Xe]4f145d106s1. Primer potencial de ionización (eV)9,29. Masa atómica (g/mol)196,967. Densidad (g/ml) 19,3. Punto de ebullición (ºC)2970. Punto de fusión (ºC)1063.